0containers wcontainers w

Incoterms

Incoterms zijn internationale afspraken over internationaal vervoer van goederen.

In de Incoterms 2000 staan de leveringsvoorwaarden die internationaal de rechten en plichten van de koper en verkoper regelen. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC). Download HIER een handig overzicht van de incoterms.

In het contract tussen verkoper en koper wordt vastgelegd:

  • de verplichtingen van beide;
  • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
  • wie tot waar het transport regelt;
  • het punt waarop de kosten en risico's overgaan van de verkoper naar de koper.